wybrane narzędzia rozwojowe

mbti-logo-for-web1MYERS BRIGGS TYPE INDICATOR (MBTI®)

wskaźnik opracowany przez Katharine Briggs i Isabel Briggs-Myers w oparciu o teorię typów Carla Gustava Junga. MBTI® wpływa istotnie na wzrost samoświadomości, co przekłada się na zwiększenie efektywności i skuteczności w każdym obszarze biznesowym budowanym na relacji między ludźmi.

MBTI® POMAGA USTALIĆ PREFERENCJE DLA CZTERECH PAR STYLÓW FUNKCJONOWANIA

b1EKSTRAWERSJA – INTROWERSJA (E-I)  – budowanie relacji w zespole, budowanie relacji z Klientami i Partnerami   biznesowymi, udział w pracach zespołowych

b1POZNANIE – INTUICJA (S-N)  –  jak zbieramy, dostarczamy i analizujemy informacje, wyznaczamy cele sobie i innym, rozliczamy  i realizujemy zadania, komunikujemy się.

b1MYŚLENIE – ODCZUWANIE (T-F)  – jak podejmujemy decyzje, udzielamy informacji zwrotnych, motywujemy siebie i innych, realizujemy cele biznesowe

b1OSĄDZANIE – OBSERWACJA (J-P) styl pracy, organizacja priorytetów, sposób planowania, realizacja projektów, wdrażanie i uczestnictwo w procesie zmian.

 aaaaaaaaaaaa


Czy wiesz, że … ?

MBTI był stosowany jako podstawowe narzędzie przez komitet organizacyjny Olimpiady w Vancouver w celu profesjonalnego przygotowania całego zespołu na to wydarzenie.

Olimpiada została określona jako 'najbardziej przyjazna’ a zespół jako wspierający i otwarty na różnice występujące między ludźmi.


 aaaaaaaaaaaaaaaaaaa


reisswREISS MOTIVATION PROFILE

Założeniem metody jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych.

Reiss Motivation Profile jest stosowany wszędzie tam, gdzie zaawansowana znajomość mechanizmów motywacyjnych jest kluczowym czynnikiem sukcesu.

ssssssssssssmindMINDSONAR®

to narzędzie, które bada systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz style myślenia.

Korzysta z teorii Spiral Dynamics która wyjaśnia wszystko to co wpływa na ludzkie doświadczenie i została opracowana, aby pomóc ludziom zrozumieć:


6Jak ludzie myślą
o różnych rzeczach (a nie „co” ludzie myślą)?

6Dlaczego ludzie podejmują decyzje w różny sposób?

6Dlaczego ludzie zachowują się w określony sposób ?

6Dlaczego ludzie inaczej reagują na podobne rzeczy?

6Dlaczego i w jaki sposób powstają i rozprzestrzeniają się ludzkie wartości?

6Jak przebiega zmiana systemu wartości?

6Przed jakimi wyzwaniami staję w danych okolicznościach ?

 

MindSonar® dostarcza niezbędnej wiedzy wspierającej zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań, zmianę postaw, itp.

ssss


To, co w MindSonar® jest najciekawsze, to propozycja lokalizacji „na sonarze” specyficznego zestawu trzynastu metaprogramów, dzięki którym ludzie potrafią znaleźć odpowiedź do jakiego stopnia style myślenia wspierają ich w zmianie, a w jakim stopniu ich ograniczają.


dynamika

Dynamika talentów to innowacyjne narzędzie pozwalające na:

6Identyfikację naturalnych talentów każdego członka zespołu.

6Dopasowanie odpowiedzialności każdego człowieka tworzącego zespół do jego talentów i mocnych stron.

6Zwiększenie indywidualnej i zespołowej produktywności, ponieważ ludzie są zadowoleni i zaangażowani w pracę.

6Istotnego i mierzalnego wzrostu przychodów i zysków w firmie.